Pagrindinė klubo veikla:

Klubas įkurtas 2010 m. gruodžio 14 d.
2016 m. gruodžio mėn. klubas turėjo 43 narius ir per 50 draugų.

Klubo renginiai ir šventės